Ticnet avråder från att köpa biljetter i andrahand. Det är inte illegalt men om man köper biljetter i andrahand tar man flera risker. Det finns inte garanti för att biljetten är äkta. Om evenemanget blir inställt riskerar man att inte få tillbaka pengarna. Om man betalt ett pris utöver ordinarie biljettpris får man aldrig tillbaka mellanskillnaden. Och även heta evenemang ställs ibland in.

Konsumentverket har fastslagit att flera aktörer marknadsför biljetter i andrahand på ett vilseledande sätt. Ingen av dessa aktörer kan ”garantera” att du kommer in på evenemanget då de inte har kontroll över system och insläpp. Idag är biljettkontrollen till i princip alla stora evenemang automatiserad vilken innebär att varje biljett avläses maskinellt. Ticnet kan makulera biljetter om vi har kännedom om att biljetterna har köpts i strid med uppställda köpvillkor, detta sker vanligtvis på uppdrag av arrangören eller arenan.

Vissa bolag annonserar att de har biljetter till evenemang redan innan biljetterna släpps. Detta är direkt vilseledande eftersom vi vet att det aldrig säljs biljetter före biljettsläppet. Konsumentverket har kritiserat de bolag som agerar på detta vis.

Vi vill också göra dig uppmärksam på vem som tjänar på andrahandsförsäljningen. De bolag som ägnar sig åt andrahandsförsäljning bidrar nästan aldrig med något mervärde för dig som konsument. Dessutom bidrar de inte heller till att finansiera arenor och arrangörer, eller i förlängningen artisterna.

Här finner du rekommendationer från Konsumentverket om vad du bör tänka på när du köper biljetter på andrahandsmarknaden: http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/Att-tanka-pa-nar-du-koper-konsertbiljett/.